ITC KONTROL

Telo za ocenjivanje usaglašenosti – kontrolno telo

Telo za ocenjivanje usaglašenosti – kontrolno telo

Ocenjivanje usaglašenosti je svaka aktivnost kojom se utvrđuje da li je proizvod, odnosno proces proizvodnje usaglašen sa propisanim tehničkim zahtevima.

Ocena usaglašenosti

Oprema pod pritiskom

U opremu pod pritiskom spadaju posude pod pritiskom, oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način, cevovodi, sigurnosni i pomoćni uređaji i sklopovi kod kojih je najveći dozvoljeni pritisak veći od 0,5 bar.

Ocena usaglašenosti se obavlja u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom i nekim od 212 harmonizovanih standarda.

ITC-KONTROL

Pokretna oprema pod pritiskom

ITC-Kontrol doo je imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti nove opreme i ocenjivanje usaglašenosti tokom veka upotrebe pokretne opreme pod pritiskom prema Uredbi o pokretnoj opremi pod pritiskom („Sl. glasnik RS“, br. 120/2017) i Evropskim sporazumom o međunarodnom drumskom transportu opasne robe (ADR).

Gasni aparati

Ocena usaglašenosti gasnih aparata i opreme sa sprovodi u skladu sa Pravilnikom o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata.

U gasne aparate spadaju svi aparati na gasovita goriva koji se upotrebljavaju za kuvanje, grejanje, pripremu tople vode, hlađenje, rasvetu, ili pranje i koji imaju, ako je to primenljivo, radnu temperaturu vode manju od 105°C, kao i ventilatorski gorionici i grejna tela koja se opremaju takvim gorionicima.

PIŠITE NAM

Kontaktirajte nas

ITC-KONTROL d.o.o.
Jurija Gagarina 22a, stan 61
11070 Novi Beograd

Telefoni: 011.2282441, 011.2288194
e-mail: office@itckontrol.rs
web: www.itckontrol.rs

Poslovni podaci:
PIB: 107800831
MB: 20875097

Radno vreme:
Ponedeljak-petak 08.00h – 16.00h