O nama

ITC-Kontrol d.o.o. je akreditovan od Akreditacionog tela Srbije kao telo za ocenjivanje usaglašenosti – kontrolno telo prema standardu SRPS ISO/IEC 17020, tip A i imenovan od:

  • Ministarsva energetike, razvoja i zaštite životne sredine  za ocenu usaglašenosti opreme pod pritiskom, razvrstavanje i kategorizaciju opreme pod pritiskom, preglede tokom veka upotrebe opreme pod pritiskom;

  • Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za ocenu usaglašenosti i preglede pokretne opreme pod pritiskom i

  • Ministarstva rudarstva i energetike za ocenu usaglašenosti gasnih aparata

Registarski broj imenovanog tela je И027.

Ocenjivanje usaglašenosti je svaka aktivnost kojom se utvrđuje da li je proizvod, odnosno proces proizvodnje usaglašen sa propisanim tehničkim zahtevima. Uređuje se Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Sl. glasnik RS“, br. 49/21) i tehničkim propisima koji se odnose na određeni proizvod.

Zakonska obaveza proizvođača, distributera, zastupnika i sl. je da pre stavljanja na tržiše Republike Srbije izvrše ocenu usaglašenosti.

Po okončanom procesu ocene usaglašenosti na proizvod može da se postavi srpski znak usaglašenosti.

ITC Kontrol

Telo za ocenjivanje usaglašenosti je privredno društvo, ustanova ili drugo pravno lice koje sprovodi ocenjivanje usaglašenosti, odnosno obavlja poslove tehničke procene, uključujući etaloniranje, ispitivanje, sertifikaciju i kontrolu.

Imenovanje je odobrenje koje nadležni ministar daje telu za ocenjivanje usaglašenosti za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti za potrebe proizvođača, u skladu sa zahtevima iz tehničkog propisa;