Ostala kontrolisanja

Postrojenja i oprema koju kontrolišemo a navedena je u obimu akreditacije:

  • Postrojenja za tečni naftni gas

  • Instalacije i postrojenja za prirodni gas

  • Gasne ložišne instalacije

  • Ventilatorski gorionici za tečna goriva

  • Ventilatorski gorinici za gasovita goriva

  • Gasne kotlarnice

  • Industrijsko grejanje

  • Boce i sistemi boca za prirodni gas

  • Gasnoregulacione stanice

  • Cevovodi od plastičnih masa